Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2020 in Budowa i remont |

Poznaj różne rodzaje żurawi budowlanych i zobacz, kiedy będą pomocne?

Poznaj różne rodzaje żurawi budowlanych i zobacz, kiedy będą pomocne?

Żurawie wyróżniają się na każdym placu budowy ze względu na swoją wysokość i masę. Dzięki nim proces powstawania budowli nabiera tempa, ponieważ są one pomocne w wykonaniu wielu robót. Można dokonać podziału takiego sprzętu ze względu na typ, budowę czy parametry. Najczęściej wyróżnia się dwa typy żurawi: wieżowe i samojezdne lub inaczej stacjonarne i przejezdne.

Do czego służą żurawie wieżowe?

Dziś żurawie znajdują zastosowanie na każdym placu budowy, ponieważ coraz częściej można spotkać ich pomniejszone typy, które są pomocne przy stawianiu domu jednorodzinnego. Ich minusem jest praca stacjonarna. Każda zmiana miejsca pracy powoduje demontaż sprzętu i ponowne zamontowanie go w kolejnym. Nieumiejętne rozplanowanie robót i manipulowanie żurawiem jest czasochłonne i generuje duże koszty.

Z drugiej jednak strony sprzęt ten posiada duży zasięg pracy. Jego zastosowanie nie wymaga tworzenia dróg technologicznych, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Zastosowanie żurawi samojezdnych

Taki rodzaj sprzętu przemieszcza się po drogach i placu budowy. Wykorzystywany jest w miejscach, gdzie niezbędna staje się zmiana położenia dźwigu. To właśnie mobilność jest najważniejszą cechą takich żurawi. Ich zastosowanie nie generuje kosztów składania i rozkładania sprzętu. Spotyka się różne rodzaje i rozmiary urządzeń. Z tego względu można dobrać sprzęt odpowiedni do potrzeb danej budowy.

Niestety taki rodzaj żurawia odznacza się mniejszym zasięgiem pracy od żurawia wieżowego. Owszem, istnieją urządzenia o dużym zasięgu, jednak w takim przypadku koszty będzie generować kwota wynajmu sprzętu. Wyższa jest także cena za roboczogodzinę. Aby bezpiecznie poruszać się żurawiem kołowym, niezbędne będzie utworzenie drogi technologicznej.

Pozostały podział

Oprócz wspomnianego powyżej, najbardziej popularnego podziału żurawi, urządzenia te można sklasyfikować ze względu na miejsce obrotu, typ wysięgnika lub sposób montażu.

Podział ze względu na miejsce obrotu:

  • górnoobrotowe – obrót wysięgnika z kabiną,
  • dolnoobrotowe – obrót całej konstrukcji,

Podział ze względu na typ wysięgnika:

  • wysięgnik wychylny,
  • wysięgnik wodzakowy – występują dwa rodzaje: odciągowy i bezodciągowy,

Podział ze względu na sposób montażu:

  • samomontujące się,
  • montowane przy użyciu dźwigu pomocniczego – dużo wolniejszy i wymagający dodatkowego sprzętu.

Wybór odpowiedniego żurawia będzie determinować postęp prac budowlanych. Podczas wyboru ważne jest uwzględnienie warunków panujących na budowie oraz parametrów maszyn. Oprócz tego, sprzęt ten ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pracowników.