Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 2, 2021 in Budowa i remont |

Rozwiązania w zakresie przekształcania kominka w prawdziwy rekuperator ciepła.

Rozwiązania w zakresie przekształcania kominka w prawdziwy rekuperator ciepła.

Otwarty kominek jest ceniony przez wielu Polaków za ciepło, ale również za estetykę. Jeśli jednak wydzielane przez niego ciepło tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniu, w którym się znajduje, to kominek nie pozwala całemu domowi korzystać z jego produkcji ciepła. Dlatego też istnieją rozwiązania umożliwiające przekształcenie otwartego kominka w prawdziwy rekuperator ciepła zdolny do dyfuzji jednorodnej temperatury w całym domu.

Rozwiązania umożliwiające przekształcenie kominka w prawdziwą jednostkę odzysku ciepła.

Wkładki kominowe z odzyskiem ciepła.

Możesz przekształcić swój otwarty kominek w zamknięty kominek o wyższej sprawności (stosunek ilości oddanej energii do ilości zużytej energii) instalując wkład kominkowy. Dzięki tej modyfikacji, przechodzisz od sprawności około 15% do sprawności, która może wzrosnąć do 80%, gdy Twój kominek będzie już wyposażony. Ciepło wytwarzane przez twój komin jest uwalniane w większych ilościach do twojego domu. Instalacja wkładu kominowego pozwala więc na znaczną oszczędność energii.
Wkład kominowy nie wymaga dużych nakładów pracy, ponieważ po prostu mieści się w palenisku Twojego istniejącego kominka. W ciągu jednego dnia można w ten sposób przekształcić swój otwarty kominek w kominek zamknięty. W niektórych przypadkach montaż ten może jednak wymagać zamontowania wykładziny, jeśli oryginalna nie jest już odpowiednia. Co więcej, obecne na rynku wkładki nie mają nic wspólnego z tymi starymi. Dostosowują się do wszystkich stylów dekoracji, od najbardziej klasycznych do najbardziej projektowych, oraz do wszystkich wymiarów komina.
Wkład kominkowy, jeśli pozwala na lepsze rozprowadzenie ciepła w domu, jest bardziej wydajny, jeśli jest wyposażony w dystrybutor ciepła, zwany również rekuperatorem ciepła. Rolą tego urządzenia jest odzyskiwanie gorącego powietrza wytwarzanego przez wkład i rozprowadzanie go równomiernie w całym domu. Pozwala to na to, aby tak wyposażony kominek stał się prawdziwym systemem centralnego ogrzewania. Rekuperator cieplny składa się w rzeczywistości z kanałów podłączonych do wentylatora umieszczonego zwykle na poddaszu domu lub w przewidzianym do tego celu okapie. Instalacja rekuperatora ciepła powiązanego z wkładem kominowym wymaga więcej pracy niż instalacja samego wkładu lub rekuperatora ciepła do kominków otwartych.

Rekuperator ciepła.

Rekuperator ciepła zwiększa sprawność kominka z otwartym kominkiem o 30 do 40%. Jego zaletą jest również utrzymanie kominka w stanie niezmienionym i nie przekształcanie go w zamknięty kominek.

Istnieją dwa rodzaje rekuperatorów ciepła: powietrzny i wodny.

Powietrzny rekuperator ciepła.

Pracuje on za pomocą napędzanych silnikiem nawiewników powietrza, które wciągają ogrzane powietrze do komina. Urządzenie do odzysku ciepła wykorzystuje kanały nad kominem do dalszego ogrzewania powietrza, które jest następnie cyrkulowane w całym pomieszczeniu i jest znacznie bardziej wydajne niż komin z samym otwartym kominkiem. Jednak wadą tego urządzenia jest to, że ogrzewa ono tylko pomieszczenie, w którym znajduje się komin.

Wodny rekuperator ciepła.

Rekuperator ciepła wody jest bardziej wydajny. Działa poprzez podgrzewanie wody, która krąży w rurach, z ciepłem wytwarzanym przez kominek. Po nagrzaniu, woda jest cyrkulowana przez obieg grzewczy domu, aby zasilić grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.
System ten wymaga dość rozległego ukształtowania terenu i najlepiej sprawdza się przy zamkniętym kominie kominkowym. Wymaga to w szczególności zamontowania w kominie rur podłączonych do instalacji wodociągowej domu, grzejników lub ogrzewania podłogowego połączonego z tym systemem odzysku ciepła.
System odzysku ciepła jest również zazwyczaj wyposażony w izolowane kanały aluminiowe, z których każdy połączony jest z nawiewnikami (zwanymi wylotami powietrza nawiewanego) umieszczonymi w sufitach każdego z pomieszczeń w domu, które pozwalają na rozproszenie ogrzanego przez system powietrza do góry przez komin w całym domu. W ten sposób dom jest ogrzewany równomiernie, w przeciwieństwie do ciepła wytwarzanego przez otwarty komin kominkowy, który znajduje się wyłącznie wokół tego punktu grzewczego.